8003092634 ff3baacd6b-600

ES- Kinijos merų forumas – partnerystės link

2012-09-25 0 945 Views

 

Forumo metu Kinijos ir Europos didžiausių miestų merai pasikeitė patirtimi ir pavyzdžiais, kaip jų miestuose yra sprendžiamos miestų užterštumo, urbanizacijos problemos. Kinijos merai kaip vieną iš pagrindinių savo šalies tikslų įvardino eko-miestų kūrimą. Kinijoje vyksta spartus miestų augimas (šiuo metu šalies urbanizacija siekia 51 proc., bet tikimasi, kad per 15-20 metų šis procentas išaugs iki 75 proc.), tuo tarpu Europa jau yra pasiekusi gana aukštą urbanizacijos lygį – apie 75 proc. Europos gyventojų gyvena mistuose).

Forume buvo pabrėžta, jog Europos patirtis labai laukiama Kinijoje, ypač tokiais klausimais kaip  pramonės skatinimas pereiti prie švaresnės gamybos, atliekų rūšiavimas ir vartojimo įpročių keitimas, vartojimo mažinimas, efektyviausios vandens kokybės gerinimo technologijos, apsisaugojimas nuo aplinkos taršos, taupus elektros energijos naudojimas.

Europos miestai pateikė daug teigimų pavyzdžių, tarp kurių – žaliasis transportas, viešojo transporto naudojimo skatinimas, taršos mokesčiai už įvažiavimą į miesto centrą, dviračių takai, visuomenės švietimas ir skatinimas taikant mokesčių lengvatas, „žaliosios“ statybų technologijos, atsinaujinanti energetika bei energijos efektyvumo ir taupymo priemonės. Tačiau forumo dalyviai vieningai sutarė, jog esminis sėkmės raktas yravisuomenė ir tik jai besikeičiant įmanomi dideli pokyčiai.

Forumo metu buvo pasiūlyta keletas galimų bendradarbiavimo formų: pasikeitimas žiniomis tarp bendradarbiaujančių miestų, ekspertų patarimai, vadinamosios „twinning“ programos, pasikeitimas technologijomis, ypač žaliųjų statybų, biokuro, valymo technologijų srityse, taip pat –  tiesiogines investicijos ir bendradarbiavimo tarp verslo įmonių skatinimas.

Už vystomąjį bendradarbiavimą atsakingas Europos Komisaras Andris Piebalgs ir Kinijos -ūkio ir prekybos ministras Chen Deming pasirašė susitarimą dėl 55 mln. eurų finansinės paramos aplinkosaugos, žemų emisijų ekonomikos ir šiltnamio dujų emisijų mažinimo skatinimui Kinijoje.

Forumo metu Europos ir Kinijos merai taip pat pasirašė susitarimą, kurio pagrindu toliau vyks bendradarbiavimas tarp atskirų Europos ir Kinijos miestų.
Briuselyje vykęs forumas yra dalis šių metų gegužės mėnesį Europos Komisijos prezidento José Manuel Barroso ir Kinijos Vice Ministro Pirmininko Li Keqiang pasirašyto ES-Kinijos susitarimo dėl bendradarbiavimo urbanizacijos srityje. Forumą planuojama rengti kasmet.

Atgal