regionu Komitetas logo

Regionų komiteto nario P. Žagunio nuomonė Gamtos išteklių komisijoje

2014-04-16 0 897 Views

Kadangi Komisijos pasiūlymas, nepaisant savo nedidelės apimties, apima net kelias svarbias ES valstybių narių kompetencijos sritis: bendrąją žemės ūkio politiką, vidaus rinką, sveikatos apsaugą ir ribotu aspektu – švietimą, pranešėjo – P. Žagunio siūlymu, Regionų komitetas rengiamoje nuomonėje sieks įvertinti, kiek tikslas skatinti pieno ir vaisių bei daržovių vartojimą mokyklose yra pasiekiamas galiojančiais teisės aktais, o ką dar reikia padaryti siekiant pasiūlyme nenumatytų tikslų, taip pat kaip Komisijos pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą – ar juo nepažeidžiamos valstybių narių kompetencijos.

Europos Komisijos pasiūlymu siekiama apjungti dvi atskirai veikiančias paramos schemas, skirtas mokyklinio amžiaus vaikams: pieno tiekimo mokykloms schemą ir vaisių tiekimo mokykloms schemą. Taip būtų pasiekta šių programų sinergija, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi bendro suderinto požiūrio į mitybą, pagerintas šių programų koordinavimas ir efektyvumas, būtų nustatytos vienodos programų finansavimo taisyklės.

P. Žagunio parengtą nuomonę Regionų komiteto Gamtos išteklių komisija svarstys šių metų birželio 5-6 d. vyksiančiame posėdyje, o tvirtinti ją numatoma Regionų komiteto plenarinėje sesijoje spalio mėn.

P. Žagunis yra vienas iš penkių Lietuvos delegacijos RK narių, šiais metais rengiančių Regionų komiteto nuomonę. Be jo, nuomones šiemet yra parengę Zarasų r. savivaldybės tarybos narys A. Abramavičius (apie ES plėtros strategiją), Kauno m. savivaldybės meras A. Kupčinskas (apie stažuočių kokybės sistemą), rengia Šiaulių m. savivaldybės tarybos narė D. Matonienė (apie Septintąją aplinkosaugos veiksmų programą) Skuodo r. savivaldybės tarybos narė O. Žerlauskienė (apie ES interneto valdymo strategiją).

Atgal