obuolys knyga

Vienbalsiai patvirtintas P. Žagunio parengtas Regionų komiteto nuomonės projektas

2014-06-11 0 676 Views

 

Panevėžio rajono meras tiek savo rengiamame Regionų komiteto dokumente, tiek ir pristatymo kalboje akcentavo, jog Europos Komisijos komunikatas Nr. COM (2014) 14 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, apima net kelias svarbias ES ir valstybių narių kompetencijų sritis. Į pasiūlymo aprėptį patenka ir Bendroji žemės ūkio politika ir vidaus rinka, ir sveikatos apsauga, ir net išskirtinėje valstybių narių kompetencijoje esantys švietimo klausimai. Atitinamai, P. Žagunis pabrėžė, jog dėl tokio daugialygiškumo galutiniam dokumentui turi būti keliamas tikslas atitikti subsidiarumo principą bei nepažeisti valstybių narių kompetencijų. Kartu toks teisės akto daugialygiškumas sudaro galimybę tobulinti ir konsultacinius procesus valstybėse narėse, visų pirma, užtikrinant kad priimant sprendimus būtų deramai atsižvelgiama į vietos ir regionų valdžių nuomonę.

Tokia pranešėjo pozicija iššaukė tam tikrą Regionų komiteto narių nuomonių susidūrimą: dalis, daugiausiai Pietų Europos atstovų, palaikė Komisijos siūlomas nuostatas dėl Komisijos įgaliojimų išplėtimo, tuo tarpu Šiaurės Europos atstovai gynė valstybių narių savarankiškumą tokių programų įgyvendinimo, su jomis susijusio švietimo politikos formavimo klausimais.

Panevėžio r. savivaldybės meras pažymėjo, jog šios dvi programos, viena kurių įgyvendinama jau daugiau nei tris dešimtis metų, o kita – pradėta tik prieš penkerius, yra skirtos vienareikšmiškai teigiamam tikslui – vaikų sveikatos stiprinimui ir sveikos gyvensenos ugdymui. Šiuo metu Komisija, remdamasi 2011 m. Audito rūmų ataskaita bei rekomendacijomis dėl efektyvumo didinimo ir koordinavimo gerinimo, siūlo sujungti šias dvi programas bei nustatyti vienodas bendro finansavimo taisykles. Savo ruožtu Regionų komitetas sau kelia užduotį prisidėti prie to, kad šios programos, jas sujungus, taptų dar geresnėmis.

Kartu P. Žagunio rengiama nuomonė apima keletą svarbių klausimų bei siūlymų, kurie sulaukė gausių kolegų iš visos Europos komentarų. Tokiais diskusiniais klausimais tapo siūlymas peržiūrėti viešųjų pirkimų teisės aktus, numatant galimybę į mokyklas tiekti daugiau vietinės kilmės produktų, perskirstyti paramos kvotas tarp valstybių narių, paremiant efektyviau programą įgyvendinančias, daugiau dėmesio skirti kokybės kriterijams.

Komisijos nariai vieningai pritarė pranešėjo iškeltiems tikslams užtikrinti, kad naujo reguliavimo atsiradimas nesukeltų papildomos administracinės naštos vietos ir regionų savivaldai, raginimui, jog valstybės narės daugiau dėmesio skirtų pedagoginio tokios programos potencialo išnaudojimui, atsakingų ir išsilavinusių jaunųjų europiečių formavimui, pasiūlymams dėl subsidijuojamų maisto produktų sąrašo reglamentavimo, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės ar net regiono ypatybes bei dirbtinių priedų draudimo.

Regionų komiteto Gamtinių išteklių komisijai pritarus nuomonės projektui jį galutinai tvirtins Komiteto plenarinė sesija. Planuojama, jog RK nuomonė projektui dėl vaisių, daržovių ir pieno tiekimo mokykloms schemos bus svarstoma š.m. spalio 7-8 d. Briuselyje vyksiančioje sesijoje.

Atgal