Regionų Komiteto plenarinėje sesijoje – jubiliejinių metų ir naujos darbo kokybės klausimai

2014-06-26 0 932 Views

Plenarinėje sesijoje netrūko ir kitų pokyčių – naujuoju RK pirmininku išrinktas Belgijos atstovas M. Lerbun, kuris šias pareigas perims iš Europos parlamento nariu tapusio R. L. Siso. Pirmininko pirmąja pavaduotoja išrinkta Italijos atstovė K. Marini – ji pakeis RK nare liksiančią M. Breso.

Lietuvos delegacijos atstovai taip pat užėmė keletą naujų postų. Liberalų ir demokratų aljanso už Europą (AKDE) narė O. Žerlauskienė tapo tikrąja RK darbo grupės su Vakarų Balkanais nare ir pakaitine darbo grupės su Turkija nare, o jos kolega iš tos pačios partinės grupės, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys A. Bielskus tapo darbo grupės su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija nariu ir pakaitiniu darbo grupės su Vakarų Balkanais nariu.

Ženkli jubiliejinės plenarinės sesijos dalis buvo skirta Regionų komiteto dvidešimties metų veiklos aptarimui ir diskusijoms dėl jo ateities Europos Sąjungos politikos formavimo procese. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Oldřich Vlasák, Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančiosios Graikijos vidaus reikalų ministras Argyris Dinopoulos, Europos Vadovų Tarybos svarstymų grupės dėl Europos Sąjungos ateities po 2030 m. pirmininko pavaduotoja ir buvusi Latvijos prezidentė Vaira Vīķe-Freiberga, Tarptautinio demokratijos ir rinkimų paramos instituto generalinis sekretorius bei buvęs Belgijos ministras pirmininkas Yves Leterme vadovavo diskusijai dėl vietos ir regionų valdžių vaidmens Europos Sąjungoje bei diskusijai dėl politinių santykių su kitomis Europos Sąjungos institucijomis ateities. Europos Parlamento pirmininkas, RK nariai bei jaunųjų specialistų forumo atstovai svarstė galimybes išnaudoti miestų ir regionų potencialą tam, kad Europos Sąjunga taptų artimesnė ir suprantamesnė savo piliečiams, tobulinti Regionų komiteto veiklą.

Regionų komiteto teikiamų nuomonių kokybė bei poveikis ES teisėkūros procesui pastaruoju laikotarpiu tampa vis aktualiau svarstomu ir vertinamu klausimu. Komitetas kasmet pateikia apie penkias dešimtis nuomonių kitoms ES institucijoms ES teisėkūros klausimais, kurioms tiesiogiai siūlomi teisės aktų pakeitimai, pastabos dėl teisėkūros tikslų ar politinių siekių. Daugelis jų tampa įvairių direktyvų ar reglamentų dalimis, tačiau kadangi RK, kaip ir Ekonominių ir socialinių reikalų komitetas yra tik patariamieji organai, pagrindinės ES institucijos – Taryba, Parlamentas, Komisija gali ir ignoruoti ar nepilnai atsižvelgti į teikiamus siūlymus.

Todėl siekiama stiprinti bendradarbiavimą su analogiškus dokumentus rengiančiais politiniais Europos Parlamento pranešėjais, teisės aktų pasiūlymus rengiančiais Europos komisijos padaliniais, Tarybos darbo grupėmis. RK biuro nariams pristatytoje veiklos ataskaitoje pažymima, jog praėjusias metais Regionų komisijų posėdžiuose Europos Parlamento nariai dalyvavo 24 kartus, ir 16 Regionų komitetų pranešėjų dalyvavo atitinkamų EP komitetų darbe, tarp RK pranešėjų ir EP pranešėjų surengti 53 dvišaliai susitikimai bei 15 susitikimų su Tarybos atstovais. Kaip itin geros praktikos pavyzdys pateikiama per pastaruosius dvejus metus parengtos 7 Regionų komiteto nuomonės apie įvairius 2014-2020 Sanglaudos politikos aspektus. Šių nuomonių dėka, Regionų komiteto siūlymu, buvo gerokai patobulinta Sanglaudos politika: atsirado pereinamųjų regionų sąvoka, naujoji politika numato didesnį lankstumą ir aiškesnę teminę koncentraciją, Bendrųjų nuostatų reglamente buvo įtvirtintas daugiapakopio valdymo principas, sustiprinta integruota teritorinė dimensija. Pažymėtina, kad vykdant Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių reformą buvo atsižvelgta į maždaug 95 proc. RK rekomendacijų.

Pastarojoje plenarinėje sesijoje Regionų komitetas priėmė nuomones dėl Integruotos ES miestų darbotvarkės kūrimo (nuomonė savo iniciatyva, pranešėjas – Delfto (Nyderlandai) meras Bas Verkerk), Europos komisijos komunikato Nr. COM(2013) 913 final „Judumo mieste dokumentų rinkinys” (Pranešėjas – Birmingemo miesto (Jungtinė Karalystė) tarybos narys Albert Bore), dėl Europos Komisijos prašymu parengtos nuomonės apie septintąją bendrąją aplinkosaugos veiksmų programą (Pranešėja – Šiaulių miesto (Lietuva) tarybos narė Daiva Matonienė), nuomonę savo iniciatyva „Būsima ES teisingumo ir vidaus reikalų politika” (Pranešėja – Jerfelos savivaldybės (Švedija) tarybos narė Lotta Håkansson Harju), pastabas pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento „Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresne darbo rinkų integracija (EURES)” (Pranešėjas – Balearų salų (Ispanija) vyriausybės vadovas José Ramón Bauzá Díaz) bei nuomonę savo iniciatyva „Europos benamystės strategija” (Pranešėjas – Budapešto miesto (Vengrija) generalinės asamblėjos narys Gábor Bihary), kurioje apibendrinamos Europos valstybių įžvalgos dėl šios socialinės problemos likvidavimo.

Be šių dokumentų, Regionų komitetas patvirtino ES pirmininkaujančios Graikijos prašymu parengtą nuomonę dėl ES strategijos dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono (EUSAIR) (Pranešėjas – Markės (Italija) regiono pirmininkas Gian Mario Spacca), nuomonę savo iniciatyva „ES bankų struktūrinės reformos ir šešėlinio bankų sektoriaus skaidrumas” dėl atitinkamo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (pranešėjas – Hagos miesto (Nyderlandai) tarybos narys Henk Kool), pastabas dėl Hiogo veiksmų programos laikotarpiu po 2015 m. (pagrindinis pranešėjas – Somerseto grafystės (Jungtinė Karalystė) tarybos narys Harvey Siggs) bei nuomonę dėl Europos Komisijos ataskaitos Nr. COM(2013) 838 final „Žemės ūkio genetiniai ištekliai – apsauga ir tvarus naudojimas” (pranešėjas – Gerace (Italija) meras Giuseppe Varacalli).
Taip pat RK patvirtino Europos Komisijos prašymu parengtą perspektyvinę nuomonę dėl ES valdymo organizavimo klausimų aplinkosaugos srityje „Daugiapakopis valdymas propaguojant ES biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m. ir įgyvendinant tarptautinius Aichi tikslus” (Pranešėja – Keilos rajono (Estija) savivaldybės tarybos pirmininkė Kadri Tillemann), ir net dvi nuomones dėl ES biudžeto – Mazovijos vaivadijos (Lenkija) maršalkos Adam Struzik parengtą nuomonę apie ES biudžeto vykdymą bei Vinkranžo savivaldybės (Liuksemburgas) tarybos narės Agnès Durdu parengtą 2015 m. ES biudžeto projekto įvertinimą.

Plenarinėje sesijoje Lietuvos vietos savivaldą atstovavo Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, Pagėgių savivaldybės meras V. Komskis, Kauno m. savivaldybės meras A. Kupčinskas, Panevėžio r. savivaldybės meras P. Žagunis, Zarasų r. savivaldybės tarybos narys A. Abramavičius, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys A. Bielskus, Šiaulių m. savivaldybės tarybos narė D. Matonienė, Vilniaus r. savivaldybės tarybos narys G. Paviržis, Skuodo r. savivaldybės tarybos narė O. Žerlauskienė.

Atgal