Briuselyje vyko Europos savivaldybių ir regionų tarybos generalinių sekretorių ir direktorių susitikimas

2014-11-05 0 654 Views

Susitikimo dalyviai taip pat dalijosi savo ekspertiniais pastebėjimais bei nuomonėmis dėl Europos stabilumo ir augimo pakto reikalavimų poveikio regioniniams bei vietinės valdžios biudžetams. Pabrėžtina, kad Europos stabilumo ir augimo pakto nuostatos nuo Naujųjų metų, Lietuvai įstojus į Euro zoną, bus taikomos ir Lietuvos savivaldybėms. Taip pat buvo diskutuojama dėl Europos Komisijos siūlymo harmonizuoti viešojo sektoriaus apskaitą parengiant Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartus, dėl ES teisinio reglamentavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje poveikio viešiesiems asmenims bei viešosioms paslaugoms, dėl Europos Komisijos vykdomų derybų su JAV dėl transatlantinės prekybos ir investicijų bei paslaugų sutarčių galimo poveikio savivaldybėms ir regionams.

Kalbėta, kaip sustiprinti ESRT vaidmenį atstovaujant jos narius sprendimų priėmimo procese Europos Sąjungos institucijose, kitose europinėse bei tarptautinėse organizacijose. Atkreiptas dėmesys į poreikį stiprinti ESRT reprezentacinį bei politinį vaidmenį, todėl siūlyta labiau išnaudoti ESRT valstybių narių vietinės bei regioninės valdžios politikus ir lobistinius organizacijos gebėjimus.

ESRT- tai organizacija, vienijanti 57 savivaldybių bei regionų asociacijas iš 41 Europos valstybės, tame tarpe ir Lietuvos. Tai seniausia ir didžiausia vietinę bei regioninę valdžią atstovaujanti organizacija Europoje. Jos pagrindinis tikslas yra ginti vietinės bei regioninės valdžios interesus ES sprendimų priėmimo procese, skatinti dialogą tarp valstybių narių vietinės bei regioninės valdžios atstovų bei atstovauti Europos regioninės ir vietos valdžios interesus tarptautinėje arenoje.

Atgal