P ZagunisRK-ETK-600

Raginimai remti demokratizacijos procesus Rytų partnerystės šalyse iš Lietuvos atstovų Regionų komitete lūpų

2014-11-24 0 1091 Views

Metiniame susitikime buvo diskutuojama bei keičiamasi nuomonėmis apie dviejų institucijų bendradarbiavimą, jų tikslus bei veiklos sinergijas. Kaip įžanginėje savo kalboje pabrėžė Europos Sąjungos delegacijos Europos Taryboje atstovas, ambasadorius Jari Vilen, pagrindinis abiejų institucijų tikslas yra glaudžiai bendradarbiauti stiprinant vietinę ir regioninę demokratiją, valdžių padalijimą bei savireguliacijos procesus Europoje, kas užtikrintų vietos bei regioninės valdžios pagarbą ir pripažinimą Europos institucijose, taip kartu skatinti gerą bei daugiapakopį valdymą Europoje ir už jos ribų.

Susitikimo dalyviams buvo priminta, kad Europos Sąjunga, išreikšdama didžiulį norą bendradarbiauti su Europos Taryba, dar 2013 m. lapkričio mėn. ES Bendrųjų reikalų taryboje patvirtino Europos Sąjungos bei Europos Tarybos veiklos prioritetus, kuriuose rekomendavo stiprinti bendradarbiavimą bei apjungti pajėgas demokratizacijos procesams Europoje stiprinti. Be to, reiktų paminėti, kad Europos Sąjunga prisijungė prie Žmogaus teisių konvencijos. Tarp Europos Sąjungos prioritetų yra bendradarbiavimas kaimynystės politikos stiprinimo bei pagrindinių teisių ir laisvių monitoringo procese.

P. Žagunis, kalbėdamas apie Regionų komiteto ir Europos Tarybos kongreso bendradarbiavimą pabrėžė, kad „abiejų institucijų jungtinės pastangos bei jungtinė veikla, būtent ne dubliuoja, o papildo viena kitą.” Jis išreiškė ypatingą susirūpinimą geopolitine situacija Rytų partnerystės šalyse bei paragino Regionų komitetą ir Europos Tarybos kongresą suremti pečius skatinant decentralizacijos procesus šiose valstybėse.

„Norint paskatinti decentralizacijos procesus minėtose šalyse, privalu sustiprinti bendradarbiavimo schemas bei programas tarp Rytų partnerystės valstybių ir Europos Sąjungos vietos bei regioninės valdžios institucijų. Tai pats tiesiausias kelias pasiekti žmones ir patenkinti jų svarbiausius poreikius.” – baigė savo pasisakymą P. Žagunis.

Susitikimo dalyviai taip pat dalijosi savo įžvalgomis kitose dviejų institucijų bendradarbiavimo srityse, tokiose kaip jungtinės rinkimų stebėjimo misijos kaimynystės valstybėse, jungtinės ES – ET finansuojamos programos, skirtos didinti pagarbą žmogaus teisėms, gerbti teisinės valstybės principus, gerinti švietimo, jaunimo bei socialinę padėtį ir taip stiprinti demokratinį stabilumą tose valstybėse.

Atgal