Lietuvos delegacijos Regionų komitete narė Odeta Žerlauskienė Europos Parlamento nariui pristatė bendras nuostatas dėl ES elektroninės sąveikos politikos

2014-12-04 0 815 Views

Gruodžio 3 d. O.Žerlauskienė susitikusi su Vokietijos atstovu Europos Parlamente Michael Theurer aptarė bendras EP ir RK nuostatas dėl būsimosios Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programos (ISA2). Abu politikai – ir O. Žerlauskienė, ir M. Theurer šiuo metu rengia pranešimus apie Europos Komisijos pasiūlymą dėl šios programos.

Šiuo metu svarstomu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu dėl Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programos (ISA2) įsteigimo numatoma pratęsti jau anksčiau įgyvendintas ES lygmens priemones ES ir valstybių narių viešojo sektoriaus paslaugų modernizavimui ir perkėlimui į elektroninę erdvę. Naujoji programa turėtų pradėti veikti 2016 m. ir tęstis iki 2020 m. pabaigos. Planuojamas programos biudžetas – 130 928 000 eurų.

Susitikusi su europarlamentaru O. Žerlauskienė pristatė pagrindines jos rengiamos šiai temai skirtos Regionų nuomonės „Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė” nuostatas. Nuomonės projekte, kuriam prieš savaitę vienbalsiai pritarė Regionų Komiteto Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto komisija (EDUC) akcentuojamas teigiamas Europos savivaldybių ir regionų atstovų požiūris į Komisijos pasiūlymą dėl ISA2 programos. Dokumente akcentuojama, kad tolesnis viešojo administravimo sąveikumo didinimas prisidės prie Europos skaitmeninės rinkos sukūrimo. „Kartu siūlau pabrėžti programos suderinamumo svarbą su kitomis jai aktualiomis politikos sritimis ir programomis, pavyzdžiui Europos semestru, programa „Horizontas 2020″, Europos infrastruktūros tinklų priemone, Europos skaitmeninės darbotvarkės antruoju ramsčiu, skirtu sąveikai ir standartams, Europos sąveikumo strategija, Europos sąveikumo sistema ir būsimais jų atnaujintais variantais”, – susitikime kalbėjo O. Žerlauskienė.

RK nuomonės projekte itin pabrėžiamos Europos Komisijos 2011, 2012 ir 2013 m. metinių augimo apžvalgų išvados, rodančios, jog Europos viešojo administravimo institucijų kokybė tiesiogiai veikia ūkio aplinką. Dėl šios priežasties O.Žerlauskienė viešojo sektoriaus efektyvumo didinimą per elektroninių paslaugų plėtrą siūlo vertinti ir kaip Europos konkurencingumo skatinimo priemonę. Be to, RK pranešėja pabrėžė programos atvirumo nevyriausybiniam ir verslo sektoriui, taip pat ES nepriklausančioms šalims svarbą, taip skatinant gero europinio valdymo praktikų valdymo perkėlimą už ES ribų. EP pranešėjas teigiamai įvertino ir įsipareigojo laikyti ir kitas O. Žerlauskienės siūlytas nuostatas – dėl poreikio užtikrinti daugiakalbystę iš programos finansuojamose priemonėse, dėl orientacijos į esamų sprendimų tobulinimą, europinės pridėtinės vertės akcentavimo, atvirojo koordinavimo metodo taikymo skatinant valstybes nares sparčiau diegti sąčveikos sprendimus.

„Tai buvo nauja ir labai naudinga patirtis. Susitikimas buvo naudingas man, kadangi pristatinėsiu savo nuomonę Regionų komiteto vasario mėn. plenarinėje sesijoje, ir manau, kad jis buvo labai naudingas p. Theurer, kadangi kaip tik šiandien vyks pirmas šio klausimo pristatymas ir svarstymas Parlamento ITRE (Pramonė, moksliniai tyrimai ir energetika) komitete. Dvi institucijos, turi dirbti ranka rankon, nes jos abi atstovauja tų pačių Europos piliečių interesus”, – po susitikimo su M. Theurer sakė O. Žerlauskienė.

Atgal