Europos Komisija kviečia savivaldybes teikti inovatyvių ir eksperimentinių idėjų projektus

2016-01-06 0 954 Views

Šia EK iniciatyva „Inovatyvūs miestų sprendimai“ (angl. „Urban Innovative Actions“) siekiama paskatinti miestus spręsti įvairias kuriant inovatyvius projektus. EK tikisi, kad šio finansinio instrumento pagalba savivaldybės kartu su mokslininkais, miestų urbanistikos specialistais ir bendruomenėmis galės įgyvendinti daugelį iki šiol tik teorinių idėjų, kurios pagerins žmonių gyvenimo kokybę miestuose.

Dalyviai kviečiami įgyvendinti inovatyvias ir dažnai rizikingas idėjas eksperimentuojant. Labiausiai pasiteisinę projektai bus įgyvendinami ir kitose savivaldybėse visoje ES.

Iniciatyvos laikotarpis – 2015-2020 metai, jai bus skirta 371 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Projektai bus atrenkami konkurso būdu.
Projektų paraiškas gali teikti miestų bei rajonų savivaldybės, kuriose gyvena ne mažiau kaip 50 000 gyventojų. Taip pat vieną paraišką gali teikti ir kelios savivaldybės, kurių bendras gyventojų skaičius yra ne mažesnis kaip 50 000 gyventojų.

Numatoma, kad vieno projekto maksimali finansuojama suma yra 5 mln. eurų. Projekto finansavimo intensyvumas – 80 proc., ilgiausias vieno projekto terminas – trys metai.

Projektų atrankos kriterijai:

1. Inovatyvumas – projektai turi būti ypatingai inovatyvūs, pristatantys Europoje dar neįgyvendintus sprendimus.

2. Kokybė – projektai turi atitikti tam tikrus kokybės reikalavimus, tokius kaip aiškus tikslas, projekto uždaviniai, paruošiamojo darbo įrodymas, realistiškos ambicijos įgyvendinti projektą laiku ir su turimomis lėšomis;

3. Partnerystė – siekiama, kad į projekto įgyvendinimą būtų įtraukti įvairių sričių atstovai, tokie kaip mokslininkai, urbanistikos specialistai, bendruomenės, privatus sektorius;

4. Pamatuojami rezultatai – kadangi pagrindinė projektų idėja yra eksperimentuoti, projekto eigoje turi būti įmanoma pamatuoti, kokie veiksmai pasiteisino, kokie ne ir kodėl, kaip galima rasti alternatyvius sprendimus ir pan.;

5. Projekto rezultatų pritaikymas – projektų sprendimus turi būti įmanoma perkelti ir įgyvendinti kituose Europos miestuose, todėl jie turi būti universalūs, o ne pritaikyti tik konkrečiai savivaldybei.

Šiuo metu paskelbtas pirmasis 80 mln. eurų biudžeto šaukimas teikti paraiškas pagal tokias temas:

1. Energijos gamybos šaltinių diversifikavimas;

2. Skurdas miestuose (didžiausias dėmesys turi būti skiriamas skurdžiausių miestų kvartalų problemoms spręsti);

3. Investicijos migrantų ir pabėgėlių integracijai;

4. Darbas ir įgūdžiai vietos ekonomikai.

Projektų paraiškas pagal minėtas temas galima teikti iki 2016 m. kovo 31 d.

Daugiau informacijos apie iniciatyvą ir paraiškų teikimo sąlygas rasite čia – „Inovatyvūs miestų sprendimai“.

Atgal