D. Matonienė ir P. Žagunis

Lietuvos atstovė Regionų komitete paskirta RK nuomonės pranešėja

2016-02-24 0 1005 Views

Komisija šiame savo komunikate pabrėžia, kad šildymas bei vėsinimas yra viena iš daugiausiai energijos išteklių reikalaujančių sričių, todėl Europa turėtų turėti strategiją, kaip užtikrinti efektyvų ir tvarų energijos vartojimą mažinant šiltnamio efektą ir prisidedant prie kovos su klimato kaita.

Dėkodama ENVE komisijos nariams už pasitikėjimą D. Matonienė teigė, kad Lietuva turi daug geros patirties energinio efektyvumo srityje, ir ši nuomonė bus puiki proga pasidalinti šia gerąja patirtimi. Ji taip pat pažymėjo, kad gerų rezultatų energinio efektyvumo srityje galima pasiekti tik įtraukiant vietos ir regioninės valdžios atstovus bei pakvietė visus komisijos narius aktyviai įsitraukti į nuomonės rengimą.

Tai jau antroji D. Matonienės, kuri yra ENVE komisijos koordinatorė nuo RK Europos konservatorių ir reformistų frakcijos, rengiama nuomonė Regionų komitete. 2013 m. ji buvo paskirta RK pranešėja nuomonei dėl tvarių miestų.

Atgal