Ambramavicius nuomone 1200

Lietuvos delegacijos RK vadovas pristatė nuomonę dėl autorių teisių apsaugos ES

2016-02-26 0 1095 Views

Ši RK nuomonė rengiama reaguojant į Europos Komisijos komunikatą „Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas“ bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamente numatytą siūlymą užtikrinti tarpvalstybinį interneto turinio paslaugų perkėlimą vidaus rinkoje.

A. Abramavičius RK nuomonėje pritaria Europos Komisijai, kad autorių teisės ir toliau išliks svarbios ekonomikai, visuomenei ir kultūrai ir pabrėžia lemiamą vietos bei regionų valdžios institucijų vaidmenį ir potencialą suvienodinant autorių teisių teisės aktus, skirtus sukurti vieningą skaitmeninę rinką.
Nuomonėje pranešėjas taip pat pabrėžė viešųjų paslaugų svarbą vietos bei regionų augimui visoje ES. Pasak jo, miestams ir regionams tenka labai svarbus vaidmuo kuriant viešosios informacijos duomenų bazes, teikiant su saugumu susijusius duomenis, ugdant reikiamus skaitmeninius įgūdžius, užtikrinant ir palengvinant plačiajuostės prieigos tinklų finansavimą bei sudarant tinkamas sąlygas tarpregioninei ir tarpvalstybinei prekybai internetinėmis paslaugomis.

„Besikeičianti vartotojų elgsena, kurią lemia sparti technologijų pažanga, skatina ES imtis neatidėliotinų veiksmų, kad būtų kuriama ir įgyvendinama veiksminga ir subalansuota teisių apsaugos užtikrinimo sistema, leidžianti išnaudoti elektroninės prekybos potencialą, užtikrinanti geresnę prieigą prie turinio visoje ES ir tuo pačiu apsauganti autorių teises skaitmeninėje rinkoj“,-pristatydamas nuomonę sakė A. Abramavičius.

Tai jau ketvirtoji A. Abramavičiaus rengiama nuomonė jam būnant Regionų komiteto nariu. Anksčiau jis yra parengęs RK nuomones migracijos politikos, ES plėtros, pagyvenusių žmonių aktyvumo klausimais.

Atgal