cemr bru 1200

Briuselyje susitiko Europos savivaldybių ir regionų tarybos vadovai

2016-03-03 0 1187 Views

CEMR, kurios nare LSA yra nuo 2001 metų, yra didžiausia Europos valstybių savivaldybių arba regionines asociacijas vienijanti organizacija.

Posėdyje dalyvavęs Europos Komisijos (EK) atstovas Jeanas-Ericas Paquet (Jean-Eric Paquet), apžvelgęs pabėgėlių situaciją Europos sąjungoje (ES), pabrėžė glaudesnio bendradarbiavimo tarp Komisijos ir vietos bei regioninės valdžios institucijų svarbą. Diskusijoje R. Žakaitienė teigė, kad savivaldybių įtraukimas į pabėgėlių priėmimo ir integravimo procesą galėtų būti didesnis tiek nacionaliniu, tiek Europiniu lygmeniu.

„Mūsų šalyje ir kitose Baltijos valstybėse vietos valdžios institucijos pasirengusios aktyviau dalyvauti sprendžiant šiuos klausimus. Siūlytume surengti bendrus mokymus bei gerosios patirties mainus tarp labiau patyrusių ES valstybių narių ir su šia sritimi tik dabar susiduriančių šalių savivaldos atstovų. Lauktume Europos Komisijos palaikymo, nes mūsų savivaldybėms tai padėtų geriau suprasti jų vaidmenį pažabojant migracijos krizę“, – kalbėjo R. Žakaitienė.

Susitikime daug dėmesio skirta ES Tarybai pirmininkaujančios Olandijos pagrindiniam prioritetui – miestų plėtrai. Pasak Olandijos vyriausybės atstovo Nicolaso Beetso (Nicolas Beets), pagrindinis miestų plėtros sėkmės variklis turėtų būti ES miestų bei regionų partnerystė ir ieškojimas bendrų sprendimų panašioms problemoms. Tuo tikslu EK kartu su Olandija inicijavo 12 teminių partnerystės pagrindu steigiamų darbo grupių sukūrimą. Dalyvavimu šiose grupėse susidomėjo ir Lietuvos savivaldybės.

CEMR nariai taip pat išklausė Europos Investicinio banko (EIB) atstovo Gerry Muscato (Gerry Muscat), atsakingo už regioninį ir miestų vystymąsi, pranešimo apie miestams bei regionams skirtas EIB finansavimo ir investavimo galimybes. Jis pabrėžė didelių ES struktūriniais fondais finansuojamų investicinių projektų kofinansavimą EIB lėšomis bei paragino vietos valdžios institucijas labiau išnaudoti tiek EIB, tiek taip vadinamo „Junkerio plano“ teikiamas galimybes. Pagal EIB pateiktą statistiką, 2010-2015 m. Lietuva EIB kofinansavimu pasinaudojo tik dviejų projektų įgyvendinimui ir pagal paskolų dydį yra priešpaskutinėje vietoje po Maltos, finansavusios tik 1 projektą.

CEMR narių susitikime taip pat buvo diskutuojama CEMR politinių valdymo organų perrinkimo, dalyvavimo pasaulinėse vietos bei regioninės valdžios institucijas atstovaujančių organizacijų veikloje, kitais vietos savivaldai bei regionams svarbiais klausimais.

CEMR vienija 41 šalies nacionalines miestų, savivaldybių ir regionų asociacijas, kurios atstovauja daugiau nei 150 000 regioninių ir vietos savivaldos institucijų Europoje. Jos pagrindinis tikslas yra ginti vietinės bei regioninės valdžios interesus ES sprendimų priėmimo procese, skatinti dialogą tarp valstybių narių vietinės bei regioninės valdžios atstovų bei atstovauti Europos regioninės ir vietos valdžios interesams tarptautinėje arenoje.

Atgal