Pasirinkto mėnesio archyvas: birželio 2013

Briuselyje prie Merų pakto prisijungė dar 5 Lietuvos savivaldybės

by 2013-06-28 0

Birželio 24 d. Briuselyje, Europos Parlamente, vyko IV-oji metinė Merų pakto pasirašymo ceremonija, kurios metu apie 150 naujų miestų ir regionų vadovų pasirašė Merų pakto iniciatyvos įsipareigojimus.

Merų paktas – tai plataus masto Europos judėjimas, kuriame dalyvauja vietos ir regionų valdžios institucijos, savanoriškai įsipareigojusios savo teritorijose didinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančios energijos išteklių naudojimą. Vietos valdžios institucijos atlieka svarbų vaidmenį mažinant klimato kaitos poveikį, ypač turint omenyje tai, kad 80 % suvartojamos energijos ir išskiriamo CO2 kiekio yra susiję su miestų veikla.

     2013.06.24-2     2013.06.24-3

Plačiau

LSA įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo projektą Moldovoje

by 2013-06-21 0

Lietuvos savivaldybių asociacija šiais metais įgyvendina Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą „Vietos savivaldos stiprinimas Moldovoje“. Projektu siekiama išplėsti Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Moldovos vietos savivaldos kongreso ryšius, šiuo metu valdymo decentralizavimo reformas vos pradėjusiai Moldovai perduoti gerąją Lietuvos patirtį vietos savivaldos organizavimo, vietos finansų sistemos kūrimo, regioninės politikos planavimo, Europos Sąjungos paramos panaudojimo regionų plėtrai ir bendradarbiavimui abipus sienos skatinti.

     2013.06.20-2-600     2013.06.20-3

Plačiau

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pritarė ir LSA siūlymams

by 2013-06-21 0

Birželio 12 d. Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pritarė Seimo narių V. V. Margevičienės ir A. Strelčiūno pasiūlymui dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4979.

Taip buvo pritarta ir LSA 2012-12-03 rašte išdėstytam prašymui suteikti teisę be jokių apribojimų Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų, Marijampolės ir Neringos savivaldybių taryboms nustatyti 2014 metams ir vėlesniems metams individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotus pajamų mokesčio dydžius savo savivaldybių teritorijose. Tokią teisę jau turi 51 savivaldybė.

Plačiau

Apie savivaldybių skolas

by 2013-06-13 0

Pastaruoju metu vis dažniau minimos savivaldybių skolos. Lietuvos bankas savivaldybių skolinimosi augimą įvardino kaip iššūkį Lietuvos finansų sistemai. Daugelis klausia – ką tai reiškia?

Plačiau

Nacionaline konferencija apibendrintas LSA įgyvendintas socialinių paslaugų sistemos projektas

by 2013-06-13 0

Šiuolaikinėse visuomenėse socialinės paslaugos tampa svarbia socialinės politikos dalimi. Poreikis socialinėms paslaugoms didėja ne tik dėl vykstančio gyventojų senėjimo, bet ir dėl šeimos struktūros pasikeitimo, iškylančių naujų socialinių problemų, besikeičiančių vertybių ir daugelio kitų išorinių bei vidinių veiksnių. Spartūs socialinių paslaugų sistemos pokyčiai vyksta ir Lietuvos savivaldybėse: steigiamos naujo tipo socialinių paslaugų įstaigos, teikiamos naujų rūšių paslaugos, keičiasi šių paslaugų administravimas, didėja reikalavimai socialinių paslaugų kokybei.

     2013.06.06-1     2013.06.06-3

Plačiau

Išgirsta LSA pozicija

by 2013-06-11 0

Birželio 7 d. Švietimo ir mokslo ministerijos posėdyje svarstyti Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimo ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas tinklo kūrimo taisyklių pakeitimo projektai.

Plačiau

Projektas „Deramas darbas socialiniams darbuotojams savivaldybių lygiu“

by 2013-06-11 0

Socialiniai darbuotojai dirba nuolat besikeičiančioje socialinėje aplinkoje, kurioje jie kontaktuoja su skirtingos socialinės padėties, elgesio ir įvairių socialinių problemų turinčiais žmonėmis. Dirbant tokioje aplinkoje dažnai susiduriama su klientų pykčiu, agresija ir kitais profesinės rizikos veiksniais. Praktinėje veikloje dažnai pasitaiko ir tokių situacijų, kuomet patiems darbuotojams reikia „įsikišti“ į smurtines situacijas su netinkamai besielgiančiais klientais.

Plačiau
  • 1
  • 2
Atgal