Pasirinkto mėnesio archyvas: gruodžio 2013

Pradeda veikti Teisės aktų registras – teisės aktų oficialaus paskelbimo vieta

by 2013-12-19 0

Nuo 2014 m. sausio 1 d. pradeda veikti Teisės aktų registras, kuriame, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, turi būti registruojami ir skelbiami šiame įstatyme numatyti teisės aktai. Teisės akto įregistravimas ir paskelbimas Teisės aktų registre bus laikomas oficialiu teisės akto paskelbimu, išskyrus įstatymo 20 straipsnio 12 dalyje numatytus atvejus. Norminis teisės aktas įsigalios kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

Plačiau

Paskutinis 2013-ųjų LSA Valdybos posėdis

by 2013-12-17 0

Gruodžio 17 d. Lietuvos savivaldybių asociacijoje vyko paskutinis šiais metais LSA Valdybos posėdis, kuriame svarstyti klausimai susiję su euro įvedimu, melioracijos įstatymo pakeitimais, savivaldybių ir regionų žiniasklaidos bendradarbiavimu, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, bei savivaldybių ugniagesių komandomis.

Plačiau

Lietuvos savivaldybių asociacijoje susitiko komunikacijos atstovai

by 2013-12-17 0

Ryšių su visuomene specialistas naudojasi daugybe profesinės komunikacijos įgūdžių ir vaidina nemenką vaidmenį tiek savivaldybėje, tiek ir tinkamiems santykiams tarp savivaldybės ir išorinės aplinkos kurti.

Atsižvelgdama į šiandienines aktualijas, bei siekiant sustiprinti tiesioginį bendradarbiavimą, LSA gruodžio 11 dieną organizavo Lietuvos savivaldybių komunikacijos ir viešųjų ryšių specialistų susitikimą.

Plačiau

Įvyko tradicinė konferencija savivaldybių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) skyrių vadovams bei specialistams

by 2013-12-16 0

Gruodžio 5-6 dienomis, Vilniuje vyko tradicinė, Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuota, konferencija savivaldybių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) skyrių vadovams bei specialistams 2013. Konferencijos metu buvo aptarti savivaldybėms aktualūs klausimai informacinės visuomenės plėtros ir informacinių ir ryšių technologijų srityse.

Plačiau

Susigiminiavusių miestų tinklų projektų 2-ojo etapo atrankos rezultatai

by 2013-12-13 0

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančioji agentūra (EACEA) paskelbė 2013 metų 1 veiksmo 1.2 priemonės „Susigiminiavusių miestų tinklai“ 2 etapo (paraiškos teiktos iki 2013 m. rugsėjo 1 d.) finansuojamų projektų sąrašą.

Šiame etape Agentūra gavo 186 paraiškas, iš kurių paramą gaus 18 projektų (bus skirta 2 054 000 eurų parama). Po 2 projektus bus finansuojama iš Italijos (pateiktos 43 paraiškos), Graikijos (pateikta 15 paraiškų) Slovakijos (pateikta 13 paraiškų) ir Vokietijos (pateiktos 9 paraiškos), po vieną – iš Austrijos, Bulgarijos, Suomijos, Lenkijos, Švedijos, Vengrijos, Albanijos, Makedonijos ir Serbijos.

Plačiau

Bendradarbiavimo Europoje galimybės stiprinant viešąjį saugumą

by 2013-12-13 0

Gruodžio 12 d. Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė susitiko su beveik tris šimtus Europos savivaldybių ir regionų vienijančios europinės nevyriausybinės organizacijos, dirbančios viešojo saugumo srityje – Europos miestų saugumo forumo (angl. European Forum for Urban Safety – EFUS) – atstovu Marku Barton-Peidžu (Mark Burton-Page).

Plačiau

Rengiama 2014-2020 m. Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programa

by 2013-12-13 0

Š.m. gruodžio 12 d. Vilniuje įvyko Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2014-2020 Lietuvos – Latvijos bendradarbiavimo abipus sienos programos jungtinio programavimo komiteto posėdis. Susitikimo metu Lietuvos ir Latvijos delegacijos aptarė pažangą, pasiektą rengiant šios programos funkcionavimą reglamentuojančius dokumentus, numatytus tikslus bei jų atitikimą strateginiams ES tikslams, tokiems kaip strategija „Europa 2020″, Baltijos jūros regiono strategija ir kt.

Plačiau
  • 1
  • 2
Atgal