Pasirinkto mėnesio archyvas: vasario 2013

Dėl siūlymo tikslinti įstatymus.

by 2013-02-28 0

Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodo vis daugiau publikacijų savivaldybių politikų ir valstybės tarnautojų darbo užmokesčio dydžio susiejimo su savivaldybės gyventojų skaičiumi tema.

Kiek plačiau ir iš esmės. Pagal Valstybės tarnybos įstatymą, valstybės tarnautojų pareigybių kategorijos priklauso nuo to, kuriai savivaldybių institucijų grupei priskiriama savivaldybė (III ar IV). Nustatytas tik vienas tokio priskyrimo kriterijus – savivaldybės gyventojų skaičius. Šia perskyra tampa 100 tūkst. gyventojų riba.

Plačiau

Savivaldybių vadovai dalinsis gerąja patirtimi ir patars kaip nekartoti klaidų.

by 2013-02-27 0

Kovo 1 d. nuo 10 val. Abromiškėse, Sanatorijos g. 72, vyks savivaldybių merų ir administracijos vadovų susitikimas, skirtas įvertinti savivaldybių patirtį tvarkant energetikos ūkį, vykdant būsto renovaciją bei kuriant atliekų tvarkymo sistemą.
Konferencija „Energetika, renovacija, atliekų tvarkymas – savivaldybių patirtis ir galimybės“ suskirstyta į tris aktualiausias savivaldybėms temas: energetikos ūkis, būsto renovacija, atliekų tvarkymas. Kiekviena tema dalyviai išgirs eksperto pranešimą bei pokyčius šioje srityje patyrusios savivaldybės merų pranešimus.

Plačiau

Intensyvus LSA žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdis.

by 2013-02-26 0

Vasario 20 dieną Žemės ūkio ministerijoje vyko LSA žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdis, kurio metu svarstyti Nacionalinės mokėjimo agentūros siūlymai papildyti tiesioginių plotinių išmokų administravimo procedūras savivaldybėse, savivaldybių siūlymai inicijuoti miško kirtimo leidimų susiejimą su kelių priežiūra (išsaugojimu), bei siūlymai keisti geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimus. Klausimus komitetui pateikė Pagėgių, Jurbarko r. ir Zarasų r. savivaldybės.

 

Posėdyje dalyvavo LSA, Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Nacionalinės žemės tarnybos, Aplinkos bei Susisiekimo ministerijų atstovai.

Plačiau

LSA valdybos posėdis: Bendradarbiavimas. Partnerystė. Nutarimai.

by 2013-02-22 0

Vasario 20 dieną vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdis, kuriame buvo aptarti savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos, savivaldybių politikų ir valstybės tarnautojų darbo užmokesčio dydžio susiejimo su savivaldybės gyventojų skaičiumi, regionų plėtros tarybų vaidmens didinimo, bei padėties atliekų tvarkymo sektoriuje klausimai.

Plačiau

Energetikos ministerijoje aptartos šilumos ūkio problemos.

by 2013-02-15 0

Vasario 14 dieną, LSA atstovai susitiko su Energetikos ministru J. Neverovičiumi ir jo komanda aptarti šešioliktosios Vyriausybės programos nuostatas, susijusias su šilumos ūkio sektoriumi. LSA prezidentas R. Malinauskas pasidžiaugė susitikimu, prisimindamas, jog praėjusios kadencijos Energetikos ministerijos durys buvo uždaros ir bet koks dialogas neįmanomas.

Plačiau

LSA valdybos posėdis

by 2013-02-14 0

Š. m. vasario 20 d. (trečiadienį) 11.00 val. Lietuvos savivaldybių asociacijoje (T. Vrublevskio g. 6, 3 a.) vyks LSA valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė (PDF)

Plačiau

Darbo grupės posėdis Žemės ūkio ministerijoje.

by 2013-02-14 0

2013 m. vasario 12 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko pirmasis darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-110, posėdis, kurio metu buvo svarstomi klausimai, susiję su LSA atstovų ir ministerijos vadovybės 2013 m. sausio 24 d. susitikime savivaldybių keltais aktualiais klausimais.

Plačiau

LSA atstovų susitikimas su ūkio ministre: viešieji pirkimai- vienas iš prioritetinių klausimų.

by 2013-02-12 0

Vasario 11 dieną LSA atstovai susitiko su LR ūkio ministre B.Vėsaite. Atsižvelgiant į savivaldybių merų prašymus ir remiantis Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programos 421 punkto nuostata „didinsime savivaldybių ekonominį ir finansinį savarankiškumą“, susitikime aptarti viešųjų pirkimų tobulinimo, verslumo, investicijų ir užimtumo skatinimo, projektų, skirtų atnaujinti (renovuoti) savivaldybėms priklausančius viešojo sektoriaus pastatus, atrankos 2014-2020 m., ES lėšų paskirstymo principų 2014-2020 metų finansinėje perspektyvoje ir kt. klausimai.

Plačiau

LSA atstovų susitikimas su susisiekimo ministru: siūlymas inicijuoti įstatymų peržiūrą.

by 2013-02-07 0

Vasario 6 dieną įvyko numatytas Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovų ir susisiekimo ministro R. Sinkevičiaus susitikimas. Susitikimo metu buvo aptarti vietinės reikšmės kelių tiesimo, taisymo ir priežiūros finansavimo, visuomeninio transporto plėtros, pėsčiųjų ir dviračių takų plėtros ir kt. klausimai.

          20130206-5

Susisiekimo ministras R.Sinkevičius atvirai pripažino: „Stebuklų nebūna. Lėšų yra tiek, kiek jų yra. Svarbiausia teisingai jas paskirstyti.“
Po ilgų diskusijų, buvo pasiūlyta inicijuoti tam tikrų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nuostatų peržiūrą. Todėl LSA jau kitą, vasario 7-ą dieną išsiuntė Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Butkevičiui, susisiekimo ir finansų ministrams bei Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ generaliniam sekretoriui LSA prezidento R. Malinausko pasirašytą raštą. Jame LSA išdėstė nuomonę ir siūlymus dėl Lietuvos kelių transporto sektoriui aktualių klausimų ir savivaldybių keliamų problemų sprendimo.

Plačiau

Regionų Komiteto plenarinėje sesijoje: bendros Baltijos šalių pastabos dėl ES regioninės politikos ateities.

by 2013-02-05 0

Lietuvos delegacija Europos Sąjungos regionų Komitete š.m. sausio 31-vasario 1 d. dalyvavo Briuselyje vykusioje komiteto 99-ojoje plenarinėje sesijoje. Vienu svarbiausių klausimų šioje sesijoje buvo Lenkijos atstovo M. Vožniako (Marek Woźniak) parengta RK rezoliucija dėl sanglaudos politikos po 2013 m. teisės aktų rinkinio, į kurią bendromis Baltijos šalių atstovų pastangomis pavyko įtraukti Lietuvai reikalingas nuostatas.

Plačiau
  • 1
  • 2
Atgal