Pasirinkto mėnesio archyvas: balandžio 2014

Atliekų tvarkymo aktualijos

by 2014-04-30 0

Balandžio 28 d. Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija ir Lietuvos savivaldybių asociacija surengė seminarą – diskusiją „Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos įgyvendinimas“. Seminare dalyvavo gausiai susirinkę savivaldybių, atliekų tvarkymo įmonių bei regioninių atliekų tvarkymo centrų atstovai. Renginio metu dalyvius su metodikos reikalavimais supažindino LKATA prezidentė R. Radavičienė, UAB „Jostra“ direktorius J. Stravinskas pristatė veiksmų planą savivaldybėms įgyvendinant metodikos reikalavimus bei komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų skaičiavimus.

Plačiau

Daiva Matonienė: „Bet kokia miestų plėtra ateityje turi vadovautis darnaus miesto kūrimo principais“

by 2014-04-30 0

Regionų Komiteto Aplinkosaugos komisija balsų dauguma patvirtino Daivos Matonienės, Lietuvos delegacijos narės, parengtą nuomonės projektą „7-osios aplinkosaugos programos aštuntasis tikslas- darnūs miestai“.

Ši nuomonė parengta siekiant atsakyti į Europos Komisijos 4 klausimus apie tai, kaip pagerinti darnaus miesto principų įgyvendinimą Europoje, kaip skatinti informacijos sklaidą ir geresnį bendradarbiavimą, bei kaip paversti Europos žaliosios sostinės apdovanojimą konkurencingu ir labiau matomu instrumentu. Pirmą kartą Europos Komisija kreipėsi į Regionų Komitetą prašydama bendradarbiauti ieškant geriausio sprendimo.

Plačiau

Kvietimas teikti koncepcijas ir paraiškas vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektams įgyvendinti 2014 m.

by 2014-04-24 0

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti koncepcijas ir paraiškas Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektams įgyvendinti 2014 metais. Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo 2014-2016 metų politikos kryptis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 41, Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslus ir prisidėti prie tokių Lietuvos Respublikos užsienio politikos prioritetų, kaip ES Rytų partnerystės politikos plėtojimas ir transatlantinio saugumo stiprinimas, įgyvendinimo.

Plačiau

„Europa piliečiams“ patvirtinta 2014-2020 metų periodui

by 2014-04-23 0

Europos Sąjungos Taryba 2014 m. balandžio 15 d. vienbalsiai priėmė reglamentą, kuriuo 2014-2020 m. laikotarpiui patvirtinta programa „Europa piliečiams“ .

„Europa piliečiams“ – tai ES programa, teikianti finansavimą iniciatyvoms, kuriomis stiprinamas Europos atminimas ir skatinamas pilietinis dalyvavimas ES mastu. Programos tikslai – prisidėti prie piliečių supratimo apie Sąjungą, jos istoriją ir įvairovę didinimo; skatinti Europos pilietiškumą ir gerinti pilietinio ir demokratinio dalyvavimo ES lygiu sąlygas; gerinti atminimo, bendros istorijos ir Sąjungos vertybių bei Sąjungos tikslo suvokimą; skatinti demokratišką ir pilietinį piliečių dalyvavimą Sąjungos lygiu, gerinant piliečių supratimą apie Sąjungos politikos formavimo procesą ir skatinant galimybes visuomenės ir tarpkultūriniam dalyvavimui ir savanorystei Sąjungos lygiu.

Plačiau

Dėmesio centre – investicijų pritraukimas

by 2014-04-18 0

Balandžio 14 d. Seime įvyko diskusija „Darbo vietų kūrimas ir savivaldybių motyvacija“. Ją inicijavo Seimo narė Agnė Bilotaitė ir Lietuvos pramonininkų, Verslo darbdavių ir Verslo konfederacijos dalyvaujant Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) vadovams, šalies miestų merams, šios srities ekspertams. Diskusijos tema – galimybės ir būdai, kuriais pačios savivaldybės gali pritraukti verslą ir kurti darbo vietas visuose Lietuvos rajonuose.

Plačiau

Seime aptartos Lietuvos vietos savivaldos europinės veiklos aktualijos

by 2014-04-17 0

Balandžio 16 d. Lietuvos delegacijos Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese (ET VRVK) vadovas Pasvalio r. savivaldybės meras G. Gegužinskas ir Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos Regionų komitete (RK) vadovas Zarasų r. savivaldybės tarybos narys A. Abramavičius dalyvavo Seime vykusiame Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje.

Plačiau

Regionų komiteto nario P. Žagunio nuomonė Gamtos išteklių komisijoje

by 2014-04-16 0

2014 m. balandžio 8 d. Briuselyje vykusioje Regionų komiteto Gamtos išteklių komisijoje pristatyta Lietuvos delegacijos Regionų komitete nario, Panevėžio rajono savivaldybės mero Povilo Žagunio parengta įžanginė nuomonė – diskusinis dokumentas apie Europos Komisijos pasiūlymą dėl vaisių ir daržovių, bananų bei pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos (COM (2014) 32 final).

Plačiau

Laidojimo namų problematika gyventojų kiemuose

by 2014-04-15 0

Savivaldybėms vis dažniau susiduriant su gyventojų skundais, susijusiais su gyvenamojoje aplinkoje įsikūrusių laidojimo namų keliamu diskomfortu ir nepatogumais, balandžio 10 d., Mažeikių raj. savivaldybės iniciatyva Lietuvos savivaldybių asociacijoje įvyko vietos savivaldos, Sveikatos apsaugos ir Aplinkos ministerijos atstovų pasitarimas.

Plačiau
Atgal