Pasirinkto mėnesio archyvas: birželio 2014

Bronis Ropė: „Savivalda neturi būti prašytojos vaidmenyje“

by 2014-06-30 0

Europos parlamentaru tapęs, šiandien jau buvęs Ignalinos meras Bronis Ropė įsitikinęs, kad savivaldos galimybės Lietuvoje neišnaudotos. „Mes turėtume daug geresnę situaciją, jeigu būtų vykdomi Lietuvos prisiimti įsipareigojimai – juk mūsų šalis pasirašė Europos vietos savivaldos chartiją“, – sakė politikas. Jo požiūriu savivaldybėms reikia ne vien įgaliojimų. „Linkėčiau, kad ratifikuotos Chartijos būtų laikomasi – savivaldybėms paskirti nuosavi, savarankiški finansai. Tada savivalda galės vykdyti visas pavestas funkcijas, planuoti ateitį, realiai remti ir bendruomenes, ir verslą.“

Plačiau

Regionų Komitetas pritarė D. Matonienės parengtai nuomonei dėl darnių miestų

by 2014-06-26 0

Šiemet daugiausiai diskusijų sulaukusi Regionų komiteto nuomonė „7-osios aplinkosaugos veiksmų programos aštuntasis tikslas – darnūs miestai“, kurią rengė Lietuvos delegacijos narė Daiva Matonienė absoliučia balsų persvara buvo patvirtinta birželio 25-26 d. Briuselyje vykusioje 107-ojoje Regionų Komiteto plenarinėje sesijoje.

Plačiau

Regionų Komiteto plenarinėje sesijoje – jubiliejinių metų ir naujos darbo kokybės klausimai

by 2014-06-26 0

Birželio 25-26 d. Briuselyje vykusios Europos Sąjungos Regionų komiteto 107-osios plenarinės sesijos darbotvarkėje dominavo šventinė nuotaika – kiek daugiau nei prieš 20 metų, 1994 m. kovo mėn. Regionų komitetas susirinko į pirmąją plenarinę sesiją.

Šioje plenarinėje sesijoje įvyko nemaža pasikeitimų, susijusių su neseniai pasibaigusiais Europos Parlamento rinkimais. RK priėmė naujosios kadencijos Parlamentui skirtą rezoliuciją „Regionų komiteto pasiūlymai prasidedant naujajai Europos Sąjungos teisėkūros kadencijai“, kuri buvo papildyta Lietuvos delegacijos nario G. Paviržio pakeitimais dėl institucinio bendradarbiavimo įsipareigojimų ir abipusės institucijų pagarbos.

Plačiau

Baigiamasis projekto „Buy Smart + žalieji viešieji pirkimai Europoje“ renginys

by 2014-06-25 0

Birželio 18 dieną Kaune, Aukštųjų ir informacinių technologijų parko patalpose įvyko baigiamasis projekto „Buy Smart + žalieji viešieji pirkimai Europoje“ renginys. Renginyje dalyvavo Ūkio ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybos, VĮ Energetikos agentūros, projekto partnerių iš Latvijos įstaigos SIA „Ekodoma“ bei Lietuvos savivaldybių atstovai.

Plačiau

Lietuvai ir Utenai skirtas specialus Europos Tarybos pažymėjimo ženklas „Už dėmesį miesto kraštovaizdžiui ir jo, kaip bendro turto, puoselėjimą“.

by 2014-06-25 0

Birželio 11–12 dienomis Vroclave (Lenkija) vykusiame 14-ame Europos Tarybos susitikime Utenos rajono savivaldybei už miesto parkų kūrimą, tvarkymą, miesto žaliųjų erdvių pritaikymą visuomenės poreikiams buvo įteiktas Europos Tarybos apdovanojimas „Už kraštovaizdį“. Europos Tarybos apdovanojimas „Už kraštovaizdį“ yra viena iš priemonių, prisidedančių prie Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo. Juo siekiama skatinti domėjimąsi kraštovaizdžiu ir išryškinti pavyzdinius valstybių veiksmus saugant ir puoselėjant kraštovaizdį. Apdovanojimas įsteigtas 2008 m. patvirtinus Europos Tarybos apdovanojimo už kraštovaizdį taisykles, kuriose apibrėžti šio apdovanojimo tikslai, procedūros, išskirti projektų vertinimo kriterijai.

Plačiau

Kultūros ministerijos informacija

by 2014-06-20 0

LR Kultūros ministerija informuoja savivaldybes, kad nuo š.m. liepos 1 d. didėja kultūros darbuotojų atlyginimai. Kultūros darbuotojų, Trišalės tarybos kultūros komiteto ir kultūros bei meno darbuotojų profesinių sąjungų prašymu, LR Kultūros ministerija parengė aiškinąmąjį raštą, kuriuo rekomenduoja savivaldybėms naudotis, rengiantis kultūros darbuotojų atlyginimų didinimui. Aiškinamasis […]

Plačiau

Regionų komiteto seminaras regionų ir vietos valdžios atstovams tiesiogiai internetu

by 2014-06-19 0

Šnd. (birželio 19 d.) internetu bus transliuojamas Regionų komiteto organizuojamas informacinis seminaras tema: „Investavimas į valstybių institucinių ir administracinių gebėjimų stiprinimą: Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) ir Sanglaudos fondo vaidmuo 2014-2020″. Daugiau informacijos apie šį seminarą galima rasti adresu: http://cor.europa.eu/en/events/Pages/investing-in-institutional-capacity-and-public-administrations.aspx.  

Plačiau

Regionų komiteto seminarų ciklas regionų ir vietos valdžios atstovams

by 2014-06-19 0

2014 m. birželio – gruodžio mėn. Regionų komitetas, padedamas ES institucijų ekspertų, organizuoja eilę informacinių seminarų – diskusijų nacionalinių, regioninių bei vietos valdžios institucijų, taip pat viešojo sektoriaus atstovams aktualiais ES politikos klausimais. Daugiau informacijos apie juos galima rasti Regionų komiteto interneto svetainėje www.cor.europa.eu reginių skiltyje.

Plačiau

LSA Valdyboje – finansų, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos įstatymų peripetijos

by 2014-06-18 0

Birželio 16 d. Lietuvos savivaldybių asociacijoje (LSA) vyko Valdybos narių posėdis, kuriame paskutinį kartą dalyvavo į Europos Parlamentą išrinktas LSA viceprezidentas, Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas, Ignalinos r. savivaldybės meras Bronis Ropė.

Valdyboje nagrinėti klausimai, susiję su savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos ir Biudžeto sandaros, piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, vietos savivaldos įstatymo ir savivaldybių tarybų rinkimų bei Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymais bei įstatymų pakeitimo projektais.

Plačiau
  • 1
  • 2
Atgal