Pasirinkto mėnesio archyvas: spalio 2014

LSA Valdybos ir Tarybos nariai sprendė savivaldybėms aktualius klausimus

by 2014-10-31 0

Spalio 28 d. Prienų raj. vykusiuose Lietuvos savivaldybių asociacijos Valdybos ir Tarybos posėdžiuose buvo aptartos įvairios šalies savivaldybių aktualijos.

LSA direktoriaus pavaduotojas R. Čapas pateikė duomenis susijusius su savivaldybių biudžetais, bei jų rodikliais. Konstatuota, jog didės gyventojų pajamų mokesčio (GPM) procentas savivaldybėms, kadangi sugrąžinama iki 2011 m. taikyta GPM procento skaičiavimo schema, kai GPM prognozuojamą augimą dėl natūralaus ekonomikos augimo pasidalindavo valstybės ir savivaldybių biudžetai. Savivaldybių savarankiškoms funkcijoms atlikti 2015 metais bus skiriama 72,15 procento GPM įplaukų (2014 metais buvo 67,78 procento). Dėl to savivaldybės kitais metais gaus 209,395 mln. Lt (apie 60,6 mln. eurų) daugiau prognozuojamų įplaukų iš GPM. 2015 metų savivaldybių biudžetas išsiskirs tuo, kad atsiras ir savivaldybių biudžeto pajamoms bus priskiriamos valstybės institucijų ir įstaigų asignavimuose numatytos valstybės biudžeto dotacijos, susijusios su savarankiškomis savivaldybių vykdomomis funkcijomis. Pvz.: savivaldybių vietinės reikšmės kelių (miestų gatvių) tiesimo ir rekonstravimo investicijų projektams finansuoti 2015 metams numatyta Susisiekimo ministerijos asignavimuose 102,6 mln. eurų (apie 354 mln. Lt).

Plačiau

Bendradarbiavimo su prancūzais perspektyvos

by 2014-10-31 0

Spalio 23-24 dienomis Seimo Konstitucijos salėje įvyko Teritorinės diplomatijos dienos. Renginį organizavo Prancūzijos ambasada kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija bei Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetu. Renginyje dalyvavo valstybės institucijų, Prancūzijos ir Lietuvos savivaldybių bei bendruomenių atstovai. Dviejų dienų renginyje Lietuvos savivaldybių bei vietos valdžios atstovai turėjo progą kartu su kolegomis iš Prancūzijos pasidalinti įgyta patirtimi tokiose srityse kaip urbanistika ir paveldas, žiedinės ekonomikos miestų valdymas, komunalinių paslaugų teikimas bei atliekų tvarkymas. Praktinių žinių mainai ateityje gali tapti svariu pagrindu įvairiems dvišalio bendradarbiavimo projektams.

Plačiau

Tarptautinė ekspertų grupė civilinės saugos specialistų mokymo programų klausimais susitiko LSA

by 2014-10-31 0

Spalio 23-24 dienomis Lietuvos savivaldybių asociacijoje vyko tarptautinio projekto ,,Veiklos tęstinumo valdymo mokymosi programos atnaujinimas bendradarbiaujant ir taikant išmaniąsias sistemas, paremtas atviru kodu ir papildyta realybe“ (angl. „Collaborative Reformation of Curricula on Resilience Management with Intelligent Systems in Open Source and Augmented Reality (RESINT)“) darbo grupės posėdis. Darbo grupės narius, susirinkusius iš įvairiausių šalių pasveikino LSA direktorė Roma Žakaitienė.

Plačiau

Kas laukia pacientų grėsmingai mažėjant rajoninių ligoninių ir poliklinikų finansavimui?

by 2014-10-27 0

LSA Taryba, kurią sudaro 60 šalies merų, spalio 28 d. aptars rajoninių ligoninių finansines problemas ir kitus regionų gyventojams aktualius sveikatos priežiūros klausimus.

Į išvažiuojamąjį posėdį, vyksiantį Prienų raj., pakviesta ir Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. Ministrei adresuotame rašte Lietuvos savivaldybių asociacija pabrėžia, kad dėl kriziniu laikotarpiu apriboto finansavimo ir taupymo rėžimo savivaldybių ligoninės ne tik paskendo skolose, bet ir tapo nepajėgios užtikrinti reikiamų gydymo sąlygų, paslaugų kokybės ir prieinamumo pacientams, bei reikiamo specialistų skaičiaus.

Plačiau

Rinksis LSA Valdybos ir Tarybos nariai

by 2014-10-23 0

Spalio 28 dieną Lietuvos savivaldybių asociacijos nariai rinksis į Valdybos ir Tarybos posėdžius, kuriuose bus aptariami klausimai dėl 2015 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto; Lietuvos delegacijos Europos Tarybos Vietos ir Regionų valdžių kongrese sudėties; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio […]

Plačiau

Savivaldybes skandina biudžeto sudarymo tvarka

by 2014-10-23 0

Roma Žakaitienė, Savivaldybių asociacijos direktorė:

Neūkiškumas ir napoleoniški planai – tokius priekaištus dažnai pažeria kritikai, komentuodami savivaldybių įsiskolinimo klausimą. Tačiau toks požiūris – perdėm vienpusiškas ir paviršutiniškas situacijos supaprastinimas. Į skolas savivaldybes tebestumia ir krizės metais pakeista jų biudžetų sudarymo tvarka, pavertusi savivaldybes pašalpų gavėjomis. Nesuteikus joms daugiau finansinio savarankiškumo, greitu laiku, ko gero, išgirsime ir daugiau „beveik bankrutavusių“ miestų istorijų.

Plačiau

Lietuva pasinaudos prancūzų patirtimi tvarkant komunalinį ūkį

by 2014-10-23 0

Spalio 23-24 dienomis Lietuvos Respublikos Seime vyks teritorinės diplomatijos dienos, skirtos Lietuvos ir Prancūzijos savivaldybių bendradarbiavimo galimybėms aptarti. Renginį organizuoja Prancūzijos ambasada kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija.

Pagrindinis dėmesys seminarų metu bus skiriamas abiejų šalių savivaldybių bendradarbiavimui komunalinių paslaugų sektoriuje ir miestų planavimo srityje.

Plačiau

LSA direktorė R. Žakaitienė: „Panaikintas pagrindinis suinteresuotumo kriterijus tarp verslo ir savivaldos“

by 2014-10-21 0

Spalio 21 dieną Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė R. Žakaitienė ir LSA viceprezidentas, Alytaus r. meras A. Vrubliauskas dalyvavo Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidiumo posėdyje, kuriame buvo aptariamos šalies savivaldybių ir verslo partnerystės problemos.

Pramoninkų konfederacijai teiraujantis, ko tikėtis verslui po tiesioginių merų rinkimų ir esant įtemptai savivaldybių finansinei būklei, LSA direktorė R. Žakaitienė konstatavo, jog iš esmės panaikintas pagrindinis suinteresuotumo kriterijus tarp verslo ir savivaldos.

Plačiau

EuroPCom konferencija: „Kaip priartinti Europą prie jos piliečių?“

by 2014-10-20 0

Spalio 15-16 dienomis Briuselyje susirinkę Europos Sąjungos šalių komunikacijos specialistai rinkosi į Regionų komiteto kartu su kitomis ES institucijomis surengtą penktąją Europos komunikacijos konferenciją EuroPCom 2014 „Imag[in]ing Europe“, kurios tikslas buvo nubrėžti gaires tolimesnei Europos Sąjungos komunikacijos strategijai, kuri padėtų priartinti Europą prie žmonių.

Plačiau

LSA Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto aktualijos

by 2014-10-16 0

Spalio 16 d. Lietuvos savivaldybių asociacijoje (T.Vrublevskio g. 6, Vilnius) vyko LSA Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdis. Komiteto posėdyje buvo svarstomi klausimai dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo miestų teritorijose problemų ir dėl perduotų savivaldybėms valstybinių žemės ūkio funkcijų finansavimo 2015 m.

Plačiau
Atgal