Apie projektą

by 2015-08-23 0

Apie projektą Projektą „Tvarus energijos ir aplinkos kokybės valdymas vietos lygmeniu“ įgyvendina Lietuvos savivaldybių asociacija. Projekto partneris – Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija. Projektas įgyvendinamas pagal programą NOR-LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios […]

Plačiau

2012 m. – 2013 m. Socialinių paslaugų sistemos inovacijų diegimas kaimo gyvenamojoje vietovėje

by 2013-04-03 0

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS INOVACIJŲ DIEGIMAS KAIMO GYVENAMOJOJE VIETOVĖJE Nr. 5.TP-KV-12-1-010281-PR001   Projekto iniciatorius – Lietuvos kaimo tinklas. Projekto tikslas – išanalizuoti gerąją socialinių paslaugų  teikimo patirtį Lietuvos savivaldybių kaimo vietovėse,  apibrėžti esamą socialinių paslaugų teikimo situaciją kaimo vietovėse bei jos ypatumus  ir skleidžiant  gerąją patirtį […]

Plačiau

2010 m. – 2012 m. Lietuvos pareiškėjų vystomasis švietimas (angl. Development education reaching out Lithuanian local players)

by on 2012-05-30 0

Lietuvos savivaldybių asociacija kartu su Nacionaline nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma ir Suomijos vietos ir regionų valdžių sąjunga (suom. Kunntalitto) įgyvendino Europos Sąjungos išorinės pagalbos agentūros EuropeAid finansuojamą projektą „Lietuvos pareiškėjų vystomasis švietimas“ (angl. Development education reaching out Lithuanian local players). Pagrindiniai projekto tikslai – […]

Plačiau

2009 m. Projektas “Parama vietos savivaldos raidai Baltarusijoje”

by 2012-01-16 0

2009 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais Lietuvos savivaldybių asociacija kartu su partneriais – vietos savivaldos srityje aktyviai veikiančia Baltarusijos nevyriausybine organizacija „Leono Sapiegos fondas“ įgyvendino vystomojo bendradarbiavimo projektą „Parama vietos savivaldos raidai Baltarusijoje“. Šios bendros iniciatyvos tikslas – prisidėti sprendžiant esmines Baltarusijos vietos savivaldos problemas. Šioje šalyje […]

Plačiau

2010 m. – 2012 m. Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas

by 2012-01-16 0

Projekto „Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas“ tikslas – suformuoti sąlygas I studijų pakopos studentams atlikti praktiką Lietuvos savivaldybėse, siekiant įtvirtinti įgytas žinias ir suformuoti praktinio darbo įgūdžius   Daugelio Lietuvos aukštojo mokslo institucijų studentų praktikos atlikimas yra įtrauktas į studijų programas, siekiant stiprinti studentų […]

Plačiau

2009 m. – 2010 m. Lietuvos ir Norvegijos savivaldos asociacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo stiprinimas bendruomeninių nestacionarių socialinių paslaugų organizavimo vaikams ir kitoms socialinėms žmonių grupėms srityje

by 2012-01-16 0

Apie paprojektį EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paprojekčio Nr. 2NOR/TES-042 „Lietuvos ir Norvegijos savivaldos asociacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo stiprinimas bendruomeninių nestacionariųsocialinių paslaugų organizavimo vaikams ir kitoms socialinėms žmonių grupėms srityje“ tikslas – paskatinti nestacionarių socialinių paslaugų plėtrą savivaldybėse diegiant pažangią šios srities patirtį per Lietuvos ir […]

Plačiau

2010 m. Vystomasis švietimas Lietuvos pareiškėjams

by on 2012-01-16 0

Lietuvos savivaldybių asociacija kartu su Nacionaline nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma ir Suomijos vietos ir regionų valdžių sąjunga (suom. Kunntalitto) 2010 m. sausio 4 d. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos išorinės pagalbos agentūros EuropeAid finansuojamą projektą „Lietuvos pareiškėjų vystomasis švietimas“ (angl. „Development education reaching out Lithuanian […]

Plačiau

2006 m. – 2007 m. Lietuvos savivaldybių darbuotojų gebėjimų ir kvalifikacijos strateginio planavimo srityje stiprinimas

by on 2012-01-03 0

2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonė ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ Projekto SFMIS Nr.: BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0017 Projekto vykdytojo pavadinimas: Lietuvos savivaldybių asociacija   Projekto pavadinimas: Lietuvos savivaldybių darbuotojų gebėjimų ir kvalifikacijos strateginio planavimo srityje stiprinimas Lietuvos […]

Plačiau

2006 m. – 2008 m. Lietuvos savivaldybių seniūnijų seniūnų administracinių gebėjimų ugdymas

by 2012-01-03 0

Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamas projektas „Lietuvos savivaldybių seniūnijų seniūnų administracinių gebėjimų ugdymas” Viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ nuo 2006 metų kovo 6 dienos įvykdė projektą „Lietuvos savivaldybių seniūnijų seniūnų administracinių gebėjimų ugdymas“ pagal 2004-2006 m. Bandrojo programavimo dokumento II prioriteto […]

Plačiau

2009 m. – 2010 m. Lietuvos ir Norvegijos savivaldos asociacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo stiprinimas savivaldybių elektroninės valdžios paslaugų plėtojimo srityje

by 2011-12-14 0

Apie projektą EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paprojekčio Nr. 2NOR/TES-046 „Lietuvos ir Norvegijos savivaldos asociacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo stiprinimas savivaldybių elektroninės valdžios paslaugų plėtojimo srityje“ paprojekčio tikslas – paskatinti savivaldybių teikiamų administracinių paslaugų skaitmenizavimą ir informacinių technologijų plėtrą Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijose ir jų padaliniuose […]

Plačiau
  • 1
  • 2
Atgal