Pasirinkto mėnesio archyvas: liepos 2013

Per susitikimą su savivaldybių merais bus duotas startas antrajam daugiabučių renovacijos etapui

by 2013-07-26 0

Antradienį, liepos 30 d., 11 val. Aplinkos ministerijoje vyks susitikimas su šalies savivaldybių merais daugiabučių renovacijos pagal naująjį modelį klausimais. Jo metu aplinkos ministras Valentinas Mazuronis paskelbs antrojo daugiabučių renovacijos etapo startą.

Aplinkos viceministrė Daiva Matonienė ir Būsto energijos taupymo agentūros direktorius Valius Serbenta supažindins su daugiabučių namų atnaujinimo savivaldybėse eiga – nuveiktais darbais ir ateities perspektyvomis, pristatys kvietimo dalyvauti antrajame etape sąlygas ir kriterijus. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkė Laura Nalivaikienė apžvelgs pagrindinius veiksmus, kurie užtikrins modernizavimo projektų įgyvendinimo kokybės kontrolę.

Plačiau

Institucijos ir gyventojai kviečiami atrinkti geriausias metų antikorupcines iniciatyvas

by 2013-07-26 0

Valstybės ir savivaldybių institucijos bei gyventojai kviečiami atrinkti geriausias antikorupcines iniciatyvas, kurios bus apdovanotos Vyriausybės rūmuose minint Tarptautinę antikorupcijos dieną.

Šiais metais veiksmingų antikorupcinių iniciatyvų atrankas ketina organizuoti Specialiųjų tyrimų tarnyba, Ūkio, Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų, Švietimo ir mokslo bei Finansų ministerijos, taip pat Savivaldybių asociacija. Su rekomendacijomis dėl antikorupcinių iniciatyvų skatinimo ir apdovanojimų organizavimo galima susipažinti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Plačiau

Daugiabučiams renovuoti – kuo palankesnes sąlygas

by 2013-07-26 0

Liepos 24d. siekdama sudaryti kuo palankesnes sąlygas daugiabučiams renovuoti, Vyriausybė patikslino Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles ir kitus su renovavimu susijusius teisės aktus.

Plačiau

Europos vietos ir regionų valdžių atstovai Kaune aptarė kaimo vietovių plėtros politikos perspektyvas

by 2013-07-23 0

Kaimiškieji regionai užima net 91% Europos Sąjungos valstybių narių teritorijos ir juose gyvena 60% visos Europos Sąjungos gyventojų. Kaimiškosiose vietovėse yra net 56% ES darbo vietų ir sukuriama 43% bendrosios pridėtinės vertės. Nepaisant tokios ekonominės ir demografinės svarbos, kaimiškieji regionai susiduria su daugeliu iššūkių, ypač siekdami išlaikyti savo konkurencingumą ir patrauklumą lyginant su miesto vietovėmis. Pastarieji klausimai kelia dar didesnį susirūpinimą visoje Europos Sąjungoje, turint omenyje, jog naujoje, 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje, planuojama sumažinti kaimo plėtros priemonių finansavimą.

             2013.07.18-2     2013.07.18-3

Šie ir kiti kaimo plėtros klausimai bei nerimą keliantys europinės kaimo plėtros politikos ateities aspektai buvo aptarti liepos 18-19 dieną Žalgirio arenoje Kaune įvykusiame Europos Sąjungos Regionų komiteto Gamtinių išteklių komisijos posėdyje, į kurį susirinko daugiau nei šimtas rinktų vietos regionų valdžių atstovų iš visos Europos Sąjungos.

Plačiau

Kaimo vietovių ateitis: ES sumažinus biudžetą regionai ieško finansavimo šaltinių

by 2013-07-19 0

Europos kaimo vietovėse gyvena 60 proc. visų ES gyventojų, juose yra 56 proc. visų darbo vietų. Tačiau neseniai susitarus dėl naujos bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP), kaimo vietovių ateitis tapo nebeaiški, nebent būtų skirta daugiau finansinių išteklių ir numatytas didesnis vaidmuo Europos vietos valdžios institucijoms. Apie tai kalbėjo Kaune susitikę Regionų komiteto Gamtos išteklių komisijos (NAT) nariai. Nariai kartu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio viceministru Mindaugu Kuklieriumi aptarė būdus, kaip rasti daugiau finansinių išteklių po 2014 m., kai bus sumažintas kaimo plėtrai skirtas ES finansavimas.

                2   3         

Plačiau

Regionų komiteto Gamtinių išteklių (NAT) komisijos posėdis Kaune

by 2013-07-12 0

Liepos 18-19 d. Kaune vyks Europos Sąjungos Regionų komiteto išvažiuojamasis renginys – Gamtinių išteklių (paprastai vadinamo naudojant anglišką santrumpą – NAT) komisijos posėdis bei seminaras. NAT komisija – viena iš penkių teminių Regionų komiteto komisijų, nagrinėjanti klausimus, susijusius su gamtinių išteklių naudojimu, žemės ūkiu, žuvininkyste ir vietos bei regionų valdžių kompetencija šioje srityje.

Renginį, kurį globoja Kauno miesto savivaldybė, atidarys Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, taip pat pasisakys žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius, bei Regionų komiteto NAT komisijos pirmininkas René Souchon.

Plačiau

Diskutuojama dėl atliekų tvarkymo mokesčio metodikos

by 2013-07-12 0

Liepos 9 d. vykusiame Ministerijų atstovų pasitarime svarstytas Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos projektas. Kadangi projektui buvo pateikta nemažai pastabų, posėdžio metu buvo nuspręsta projekto rengėjams, t.y. Aplinkos ministerijai, pasiūlyti surengti pasitarimą, kuriame dalyvautų Teisingumo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Vyriausybės kanceliarijos teisės departamento ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai, ginčytinoms nuostatoms aptarti. Vėliau planuojama suderintą ir patikslintą projektą svarstyti ministerijų atstovų pasitarime. Atsižvelgiant į tai, liepos 15 d. Aplinkos ministerijoje vyko minėtos metodikos aptarimas.

Plačiau

ES programavimo dokumentuose numatytos investicinės paskatos pramonei

by 2013-07-11 0

Ūkio ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos pasiūlymus, papildė 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programą. Nauja pramonės plėtrai regionuose svarbi veiklų grupė apibūdinta taip: „Paskatos MVĮ investicijoms, siekiant pagyvinti regionų ekonomiką, padidinti tiesioginių užsienio investicijų apimtis bei susitvarkyti techninę infrastruktūrą, vykdant plėtrą neįrengtuose sklypuose ar nepritaikyutose pastatuose“.

Plačiau

Marijampolės regiono potencialas įvertintas Europos lygiu

by 2013-07-11 0

Marijampolės regionas, kaip turintis potencialą ir pažangus regionas, pateikęs profesionalią verslumo strategiją, gavo sertifikatą Europos Sąjungos Regionų komiteto organizuotame 2014 m. verslaus Europos regiono konkurse.Šis, kasmet organizuojamas, konkursas padeda sužinoti apie išskirtinę verslumo viziją turinčius Europos Sąjungos regionus ir juos apdovanoti. Marijampolės regionas, pirmasis iš Lietuvos regionų, gavęs apdovanojimą verslaus Europos regiono konkurse.

     VER bendra-600

Plačiau
  • 1
  • 2
Atgal