Savivaldybės raginamos pasinaudoti Europos investicijų banko pasiūlymais

by 2015-02-12 0

Į pirmąją naujos kadencijos Regionų komiteto plenarinę sesiją susirinkę  Lietuvos delegacijos Regionų komitete nariai bei Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje (ES) vadovas Raimundas Karoblis aptarė galimus bendrus taškus atstovaujant valstybės bei savivaldybių poziciją ES institucijose bei savivaldybių galimybes pasinaudoti Europos investicijų banko pasiūlymais.

Plačiau

Miestų plėtros klausimai aptarti Briuselyje vykusiame seminare

by 2014-12-08 0

Gruodžio 4 d. Regionų komitete vyko seminaras tema „Ar Europos vietos ir regionų valdžios pasiruošusios darnios plėtros tikslų ir programos Habitat III įgyvendinimui“. Pagrindiniai renginio organizatoriai Regionų komitetas ir Jungtinių Tautų būsto programa (UN-HABITAT). Dalyvauti minėtame seminare ir pristatyti savo rengtą nuomonę „7-osios aplinkosaugos veiksmų programos aštuntasis tikslas – Darnūs miestai“ buvo pakviesta Lietuvos delegacijos regionų komitete narė Daiva Matonienė.

Plačiau

Regionų komitetas patvirtino O. Žerlauskienės nuomonę dėl Interneto politikos ir valdymo

by 2014-12-05 0

Internetas, kaip globali informacinė erdvė, yra tapęs neatskiriama šiuolaikinės visuomenės dalimi ir vieša gėrybe. Todėl tinkamas jo funkcionavimas yra tarptautinio viešojo intereso objektas. Lietuvos delegacijos Regionų komitete narės Skuodo rajono savivaldybės tarybos narės Odetos Žerlauskienės parengtoje nuomonėje Regionų komitetas ragina Europos Sąjungą aktyviai įsijungti į globalų interneto valdymą, šiame procese įtvirtinant europines vertybes, taip didinant ES „minkštąją“ galią.

Plačiau

Lietuvos delegacijos Regionų komitete narė Odeta Žerlauskienė Europos Parlamento nariui pristatė bendras nuostatas dėl ES elektroninės sąveikos politikos

by 2014-12-04 0

Sąveikos ES teisėkūros procese tarp skirtingų ES institucijų stiprinimas – svarbus tiek ES Regionų Komiteto (RK), tiek ir Europos Parlamento (EP) veiklos prioritetas. Ši svarbi užduotis derinant RK ir EP rengiamas nuomones informacinių technologijų srityje buvo patikėta Lietuvos atstovei RK, Skuodo r. savivaldybės tarybos narei Odetai Žerlauskienei.

Plačiau

Tiesioginė konferencijos „Pagrindiniai Europos turizmo ateities iššūkiai“ transliacija

by 2014-12-01 0

Gruodžio 1 d. Europos Komisija organizuoja Europos turizmo dieną, kurios metu vyks konferencija „Pagrindiniai Europos turizmo ateities iššūkiai“. Konferencijos metu jos dalyviai diskutuos apie turizmo teisinio reguliavimo ypatumus, dalinsis nuomonėmis, kokius iššūkius bei kokias galimybes sukuria informacinės technologijos bei inovacijos turizmo srityje, diskutuos apie naują […]

Plačiau

ES Regionų komiteto Švietimo, jaunimo, kultūros ir mokslinių tyrimų komisijoje pristatyta Odetos Žerlauskienės rengta nuomonė

by 2014-11-24 0

Lapkričio 21 d. ES Regionų komiteto Švietimo, jaunimo, kultūros ir mokslinių tyrimų komisija vienbalsiai patvirtino Lietuvos delegacijos narės Regionų komitete, Skuodo rajono savivaldybės tarybos narės Odetos Žerlauskienės parengtą nuomonę tema „Sąveikos kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonės“.

Plačiau
Atgal