Raginimai remti demokratizacijos procesus Rytų partnerystės šalyse iš Lietuvos atstovų Regionų komitete lūpų

by 2014-11-24 0

Lapkričio 18 d. Briuselyje įvyko Europos Sąjungos Regionų komiteto ir Europos Tarybos Kongreso ryšių grupės metinis susitikimas, kuriame Regionų komitetą atstovavo ir aktyviai savo įžvalgomis bei pasiūlymais dalijosi Lietuvos delegacijos Regionų komitete narys, Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis.

Plačiau

Briuselyje vyko Europos savivaldybių ir regionų tarybos generalinių sekretorių ir direktorių susitikimas

by 2014-11-05 0

Lapkričio 3-4 d. Briuselyje (Belgija) vyko Europos savivaldybių ir regionų tarybos (ESRT), vienijančios Europos valstybių savivaldybių arba regionines asociacijas, generalinių sekretorių ir direktorių susitikimas, kuriame dalyvavo LSA direktorė Roma Žakaitienė.

Susitikime dalyvavę ESRT valstybių narių regionų bei savivaldybių asociacijų vadovai dvi dienas diskutavo įvairiais Europos darbotvarkės klausimais bei dalijosi ekspertine patirtimi plėtojant demokratinius procesus vietos bei regioniniu lygiu. Diskusijose ne kartą buvo pabrėžta, kad nors formaliai vietos bei regioninės valdžios institucijos ES sutartyse yra pripažįstamos kaip lygiavertės partnerės ES valdymo sistemoje, tačiau dar yra kur pasitempti įgyvendinant subsidiarumo bei proporcingumo principus, taip pat stiprinant vietos bei regioninės valdžios vaidmenį ES sprendimų priėmimo sistemoje. Susitikime taip pat buvo pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai vykdant teritorines reformas Europos valstybėse siekiant dar labiau priartinti vietos savivaldą prie žmonių bei siekiant didesnės autonomijos nuo centrinės valdžios teikiant viešąsias paslaugas gyventojams.

Plačiau

EuroPCom konferencija: „Kaip priartinti Europą prie jos piliečių?“

by 2014-10-20 0

Spalio 15-16 dienomis Briuselyje susirinkę Europos Sąjungos šalių komunikacijos specialistai rinkosi į Regionų komiteto kartu su kitomis ES institucijomis surengtą penktąją Europos komunikacijos konferenciją EuroPCom 2014 „Imag[in]ing Europe“, kurios tikslas buvo nubrėžti gaires tolimesnei Europos Sąjungos komunikacijos strategijai, kuri padėtų priartinti Europą prie žmonių.

Plačiau

Strasbūre vyksta 27 – asis Europos Tarybos Vietos ir Regionų valdžių kongresas

by 2014-10-15 0

Spalio 14-16 d. Strasbūre vyksta 27 – asis Europos Tarybos Vietos ir Regionų valdžių kongresas, kurio metu bus išrinktas naujas kongreso prezidentas. Taip pat darbotvarkėje numatyta aptarti tris ataskaitas apie jau įvykusių vietos valdžių rinkimus Nyderlanduose, Ukrainoje ir Gruzijoje bei susipažinti su ataskaita apie vietos ir regionų valdžių padėtį Belgijoje.

Daugiausia dėmesio sesijos metu planuojam skirti jaunimo dalyvavimo skatinimui sprendžiant miestų ir regionų klausimus.

Plačiau

108-ojoje Regionų komiteto plenarinėje sesijoje patvirtinta P. Žagunio rengta nuomonė

by 2014-10-15 0

2014 m. spalio 6 – 8 d. Briuselyje vykusioje Regionų komiteto 108-ojoje plenarinėje sesijoje tik vienam nariui susilaikius patvirtinta Lietuvos delegacijos Regionų komitete nario, Panevėžio rajono savivaldybės mero Povilo Žagunio parengta nuomonė tema „Vaisių ir daržovių, bananų bei pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa“.

Plačiau

Šiaurės jūros ir Baltijos jūros transporto koridoriaus forumas

by 2014-10-03 0

Spalio 1 d. Briuselyje vyko Šiaurės jūros – Baltijos jūros transporto koridoriaus forumas į kurį buvo pakviesti transporto koridoriuje dalyvaujančių valstybių narių regioninės bei vietos valdžios atstovai.

Šiaurės jūros – Baltijos jūros koridorius – tai vienas iš 9 koridorių, kurie turėtų sudaryti bendrą pagrindinių Europos Sąjungos transporto koridorių tinklą. Europos Komisija šiam tinklui įgyvendinti 2014–2020 m. planuoja skirti didžiules lėšas iš CEF (angl. Connecting Europe Facility) programos ir tikisi, kad įgyvendinus visų 9 transporto koridorių vystymo projektus, ženkliai palengvės piliečių mobilumas, bus išspręsta daug taršos, saugumo keliuose problemų, bus labiau diversifikuotas transporto rūšių panaudojimas Europos Sąjungoje.

Plačiau

Lietuvos ir Gruzijos vietos savivalda stiprina bendradarbiavimą darnios energetikos srityje

by 2014-10-03 0

Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) ir Nacionalinė Gruzijos savivaldybių asociacija (NALA) š.m. rugsėjo 30 d. Goryje (Gruzija) surengė seminarą, skirtą darnios energetikos plėtros problematikai. Seminare – apskritojo stalo diskusijoje, kurioje dalyvavo kelios dešimtys Gorio miesto ir aplinkinių savivaldybių politikų bei administracijų atstovų, dalyvavo labai sėkmingai energetikos ūkį modernizavusios Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, rezultatyviai kaimo vietovėse energetikos klausimus sprendžiančios Panevėžio raj. savivaldybės meras Povilas Žagunis, daugiabučių namų energetinio efektyvumo srityje aktyviai dirbančios Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, savivaldybių aplinkosaugos ir energetikos politikos klausimus Lietuvos savivaldybių asociacijoje kuruojanti patarėja energetikos ir aplinkosaugos klausimais Ieva Andriulaitytė bei tarptautinio bendradarbiavimo ir tarptautinių paramos programų klausimus LSA kuruojantis patarėjas Europos Sąjungos klausimais Arūnas Gražulis.

Plačiau

Lietuvos delegacijos RK narė rengs dar vieną nuomonę

by 2014-10-03 0

Rugsėjo 25 d. ES Regionų komiteto Švietimo, mokslinių tyrimų, jaunimo ir kultūros komiteto (EDUC) posėdyje buvo patvirtinti pranešėjai, rengsiantys komiteto nuomones. Lietuvos delegacijos ES Regionų komitete narė Odeta Žerlauskienė buvo paskirta pranešėja, rengsiančia nuomonę apie ES vykdomą interoperabilumo – įvairių informacinių sistemų suderinamumo tarpusavyje – politiką.

Plačiau
Atgal